Đà Nẵng triển khai mạng đô thị tốc độ cao

Mạng Metro Area Networking (MAN) của Đà Nẵng sẽ có tốc độ từ 20 - 40 Gbps, kết nối 86 cơ quan, đơn vị tại địa phương.

Ngày 21/4/2011, Sở TTTT Đà Nẵng đã ký hợp đồng “Thiết kế, cung ứng, lắp đặt, kiểm thử và vận hành thử nghiệm mạng đô thị TP Đà Nẵng” với Tập đoàn Sao Bắc Đẩu.

Theo hợp đồng, Sao Bắc Đẩu sẽ đảm nhận việc tư vấn công nghệ, thi công lắp đặt mạng MAN (Mạng đô thị băng rộng đa dịch vụ) băng thông rộng với tốc độ đạt từ 20 - 40 Gbps cho TP Đà Nẵng.

Mạng băng thông rộng đô thị này sẽ kết nối với 86 đầu mối sở ban ngành quản lý nhà nước tại địa phương để tạo 1 hành lang giao tiếp, trao đổi thông tin thuận tiện giữa các cơ quan chức năng với cộng đồng doanh nghiệp và người dân Đà Nẵng. Điều này sẽ góp phần giảm đáng kể chi phí và thời gian giao dịch giữa các cơ quan công quyền với người dân theo mô hình Chính phủ điện tử tại Đà Nẵng.

Dự án mạng Metro Area Networking – MAN TP Đà Nẵng  là một phần của tiểu dự án đầu tư hạ tầng CNTT-TT TP Đà Nẵng, gọi tắt là gói thầu DNG5a-MAN. Tập đoàn Sao Bắc Đẩu trúng thầu với tổng giá trị tương đương 32 tỷ đồng và 2,8 triệu USD.

Được biết, dự án sẽ được triển khai ngay sau khi ký kết cho đến hết năm 2011 và sẽ đưa vào sử dụng trong năm 2012.

Nguồn tin: PC World VN