Quảng bá tên miền tiếng Việt trên toàn cầu

Từ hôm qua (28-4), Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho phép mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể đăng ký và sử dụng miễn phí 5 tên miền tiếng Việt (TMTV). Các TMTV (như hoa tươi.vn, chợbếnthành.vn, làmrănggiả.vn, v.v… ) với đầy đủ dấu tiếng Việt sẽ tránh hiểu sai ý hoặc rơi vào các nghĩa nhạy cảm. Mỗi tổ chức được đăng ký sử dụng miễn phí 100 tên miền theo nguyên tắc “đăng ký trước được sử dụng trước”.

Trong giai đoạn cấp phát tự do, miễn phí, VNNIC chỉ định nhà thầu đăng ký tên miền .vn thực hiện việc tiếp nhận đăng ký và quảng bá tên miền tiếng Việt trên toàn cầu, trực tuyến trên mạng tại các địa chỉ tên.vn (ten.vn; name.vn, tênmiềntiếngviệt.vn và tenmientiengviet.vn).

Nguồn tin: TPO