Thế giới sẽ có 15 tỷ thiết bị được kết nối tới Internet vào năm 2015

Số lượng thiết bị được kết nối tới Internet sẽ bùng nổ trong 4 năm tới và sẽ vượt 15 tỷ - gấp hơn 2 lần dân số thế giới vào năm 2015.

Hãng công nghiệp khổng lồ Cisco dự đoán sự gia tăng nhanh chóng của tablets, ĐTDĐ, các dụng cụ được kết nối và các máy móc thông minh khác sẽ dẫn dắt sự tăng trưởng.

            Công ty cho biết video dân dụng sẽ tiếp tục thống trị lưu lượng Internet, và đến năm 2015, mỗi giây sẽ có 1 triệu phút video được xem trực tuyến.

            Chỉ số mạng có thể thấy được của Cisco còn đã xác định, tại thời điểm này hơn 40% dân số thế giới được dự đoán sẽ online, tổng số lên tới gần 3 tỷ người.

           Cisco còn dự đoán là đến năm 2015 lưu lượng Internet sẽ lên tới 966 exabytes một năm. Vào năm 2004, lần đầu tiên lưu lượng Internet toàn cầu/tháng vượt qua mốc 1 exabytes.

           Ông Suraj Shetty, phó chủ tịch Cisco, nói “Chúng ta đã dùng hết địa chỉ IPv4 và đang chuyển sang IPv6 – đây là trận tuyến và trung tâm của mọi vấn đề trong vài năm tới. Vấn đề quan trọng nhất chúng ta phải đối mặt là làm sao quản lý tất cả lưu lượng này một cách thông minh".

Nguồn tin: xahoithongtin.com.vn (BBC)