Xây dựng 15 Làng Thanh niên lập nghiệp

Theo Đề án quy hoạch xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2020 xây dựng 15 Làng Thanh niên lập nghiệp tại các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hà Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Kon Tum.

15 Làng Thanh niên lập nghiệp được xây dựng theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới nhằm giúp cho thanh niên và nông dân ở các địa phương học tập, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức ổn định đời sống và phát triển sản xuất.

Đề án cũng đặt mục tiêu khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai còn hoang hóa ở các địa bàn dọc đường Hồ Chí Minh, biên giới và các vùng đặc biệt khó khăn để đưa vào sử dụng, tạo việc làm ổn định cho một bộ phận thanh niên khu vực nông thôn và nhân dân trên các địa bàn triển khai dự án.

Gắn xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp với việc xây dựng lực lượng Thanh niên xung phong, xung kích …

Dự kiến tổng kinh phí xây dựng 15 Làng Thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2013- 2020 là hơn 858,5 tỷ đồng.

Nguồn tin: TPO