6 tuổi, chỉ đúng 195 nước trên bản đồ

Mohamed Ashik, 6 tuổi, sống tại Madurai, bang Tamil Nadu, Ấn Độ, học sinh Trường Noyes Matriculation, đã ghi nhớ và chỉ ra tên 195 nước trên bản đồ phẳng (91,5x58cm) trong vòng ba phút. Ashik cũng chỉ ra 50 nước khi giám khảo hỏi một cách ngẫu nhiên từng nước.

Ngoài ra, em cũng trả lời đúng được 50 nước kế cận khi giám khảo hỏi mà không nhìn bản đồ. Như vậy, Mohamed Ashik là người trẻ nhất nhớ được nhiều tên nước nhất trên bản đồ.

Mohamed Ashik đang chỉ tên các nước trên bản đồ - Ảnh: India Today

Nguồn tin: TTO