Công đoàn Trung tâm TTN miền Trung tổ chức Tọa đàm “Văn hóa cơ quan Trung ương Đoàn”

Ngày 11 tháng 4 năm 2013, Công đoàn Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Văn hóa cơ quan Trung ương Đoàn”. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị.
Quang cảnh buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, đoàn viên của các tổ công đoàn các phòng, bộ phận đã trình bày các ý kiến thảo luận  xoay quanh chủ đề về phong cách, tác phong làm việc của người cán bộ, tình thần trách nhiệm, sáng tạo trong công việc; Những chuẩn mực về đạo đức lối sống của cán bộ viên chức quan hệ với đồng chí đồng nghiệp, kỹ luật phát ngôn, hay trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản cơ quan, ý thức chấp hành nội quy, qui chế cơ quan, tiết kiệm chống lãng phí...đề xuất những việc làm cụ thể, hàng ngày trong việc thực hiện văn hóa nơi công sở, góp phần xây dựng văn hóa cơ quan Trung ương Đoàn.

Buổi tọa đàm là một hoạt động thiết thực, giúp mỗi cán bộ, viên chức liên hệ bản thân, biến nhận thức, lời nói thành hành động thực tế tại đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Tác giả bài viết: NPB