Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Sáng nay, ngày 11/10/2010 tại Trung tâm TTN miền Trung, Chi bộ Trung tâm TTN miền Trung đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt tuyên truyền nghị quyết Đại Hội đại biểu Đảng bộ TW Đoàn lần thứ XXI và tổng kết 04 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đồng chí Lê Văn Ri Giám đốc Trung tâm TTN miền Trung, Bí Thư Chi bộ chủ trì Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị

Sau 4 năm triển khai và thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cuộc vận động đã tạo ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động, giúp cho toàn bộ cán bộ, đảng viên, NLĐ trong đơn vị có những chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội nghị cũng đã nêu những  thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận đông nhằm đánh giá rút kinh nghiệm trong thời gian đến.

 Cũng tại Hội nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên, viên chức đã được quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi trong nghị quyết Đại Hội đại biểu Đảng bộ TW Đoàn lần thứ XXI từ đó hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết thống nhất cao trong hành động góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ TW Đoàn lần thứ XXI đã đề ra, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị../

Tác giả bài viết: Tin, ảnh Phú Bình