KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG BÍ THƯ ĐOÀN CẤP HUYỆN KHU VỰC MIỀN TRUNG NĂM 2019

KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG BÍ THƯ ĐOÀN CẤP HUYỆN KHU VỰC MIỀN TRUNG NĂM 2019

Sáng ngày 17/7/2019, tại Trung tâm TTN miền Trung, Học viện Thanh thiếu niên Việt Namtổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng Bí thư Đoàn cấp huyện khu vực miền Trung năm 2019. Tham dự Lễ khai giảng lớp có đồng chí TS. Nguyễn Hải Đăng –  Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; đ/c TS. Lê Văn Ri  - Giám đốc Trung tâm TTN miền Trung; đ/c Lê Quang Quỳnh – Phó Bí thư tỉnh Đoàn Quảng Nam cùng với gần 40học viên là các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ quy hoạch chức danh Bí thư Đoàn cấp huyện của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.

Thông qua lớp bồi dưỡng lần này, các học viên được trang bị, bổ sung kiến thức, nâng cao nghiệp vụ, năng lực cho đội ngũ Bí thư Đoàn cấp huyện, đáp ứng yêu cầu vị trí, nhiệm vụ công tác và từng bước chuẩn hóa cán bộ quy hoạch chức danh bí thư Đoàn cấp huyện và tương đương; làm cơ sở phục vụ công tác quy hoạch bí thư Đoàn cấp huyện và tương đương trong công tác cán bộ Đoàn. Ngoài ra, các học viên cũng sẽ được chú trọng bồi dưỡng kỹ năng hoạt động thực tiễn, trang bị những kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo và xử lý tình huống của bí thư Đoàn cấp huyện trên các mặt công tác như: Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn, xử lý điểm nóng chính trị, xã hội, dân tộc, tôn giáo, kỹ năng tổ chức diễn đàn, đối thoại, hội thảo, kỹ năng tổ chức các hoạt động của cán bộ Đoàn…

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ KHAI MẠC