Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng

(Phát biểu của đoàn viên Nguyễn Thu Phương, đại diện thế hệ trẻ cả nước tại Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ)
Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng
- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

- Kính thưa các vị đại biểu và các đồng chí.

Hôm nay tôi rất phấn khởi và vô cùng tự hào được thay mặt cho tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Bắc Ninh nói riêng dự Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ-nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, một tấm gương cộng sản mẫu mực, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và của quê hương Bắc Ninh.

Kính thưa các vị đại biểu và các đồng chí!

Đối với thế hệ trẻ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Cừ là tấm gương tiêu biểu về tinh thần tự học tập, rèn luyện và trưởng thành qua thực tiễn phong trào cách mạng. Đó là tinh thần yêu nước, lòng trung thành vô hạn với Đảng, với nhân dân, không quản ngại gian khổ, hy sinh. Là tấm gương sáng về lý tưởng, đạo đức cách mạng của người cộng sản, đồng chí đã để lại cho thế hệ trẻ hôm nay bài học làm người quý giá, đầy tính nhân văn sâu sắc, cổ vũ lòng nhiệt tình cách mạng, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần.

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ trên quê hương Bắc Ninh-nơi đồng chí đã sinh ra và lớn lên, với tình cảm biết ơn sâu sắc, thay mặt thế hệ trẻ chúng tôi xin hứa:

1. Ra sức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, tích cực học tập để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

2. Quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết, kế hoạch của Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với học tập và làm theo tinh thần tự phê bình và phê bình theo tác phẩm “Tự  chỉ trích” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.

3. Tăng cường đoàn kết thống nhất, nêu cao tính xung kích của thế hệ trẻ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, nhận bất cứ nhiệm vụ gì khi Tổ quốc cần, xung kích trên các lĩnh vực.

4. Tăng cường bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, phát hiện, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Tích cực đấu tranh, phê phán các thói hư tật xấu, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái vì cộng đồng; phê phán thái độ bàng quan, vị kỷ cá nhân, xây dựng tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học nghiêm túc; lao động cần cù, sáng tạo, nêu cao ý thức trách nhiệm công dân, nếp sống văn hóa ở công sở cũng như ở khu dân cư.

5. Tích cực hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các chương trình hành động, cùng với trí tuệ và sức sáng tạo của tuổi trẻ để thanh niên vững bước đi lên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Kính thưa các vị đại biểu và các đồng chí!

Tại Lễ kỷ niệm trọng thể này, chúng tôi xin được bày tỏ lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nguyện ra sức phấn đấu học tập và rèn luyện để xứng đáng là lớp người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, của cha anh đi trước, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.

Noi gương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, chúng tôi nguyện xung kích để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại!

Xin kính chúc sức khoẻ các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí và các bạn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Top

Nguồn tin: http://baobacninh.com.vn