THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA VÒNG 1, KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2019

TRUNG TÂM TTN MIỀN TRUNG THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA VÒNG 1, KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

Vị trí : Kế toán viên