THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2019

TRUNG TÂM TTN MIỀN TRUNG THÔNG BÁO