THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ CHO THUÊ TÀI SẢN CÔNG

TRUNG TÂM THANH THIẾU NIÊN MIỀN TRUNG THÔNG BÁO