Thông báo kết quả xét hồ sơ và sơ tuyển viên chức

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung đã họp xét hồ sơ và sơ tuyển viên chức năm 2018. Hội đồng tuyển dụng đã ra thông báo số 12-TB/TTMT ngày 13/12/2018. Kết quả như sau:

                      

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ KIỂM TRA HỒ SƠ VÀ SƠ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018

                   Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 của Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung họp vào lúc 8h30 ngày 13/12/2018 về việc kiểm tra Hồ sơ đăng ký dự tuyển và sơ tuyển các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức năm 2018;

            Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung thông báo đến các thí sinh kết quả kiểm tra hồ sơ và sơ tuyển, cụ thể như sau:

            - Tổng số hồ sơ các thí sinh đăng ký dự tuyển: 7 hồ sơ.

            - Kết quả kiểm tra hồ sơ: Có 7/7 hồ sơ đảm bảo theo quy định.

            - Kết quả sơ tuyển: Có 7/7 thí sinh đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2018 tại Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung, cụ thể:

 

TT

 

Họ và tên

 

Năm sinh

 

Dân tộc

 

Nơi ở

Là đảng viên, đoàn viên

 

Trình độ

chuyên môn

Vị trí ứng tuyển theo thông báo tuyển dụng

Nam

Nữ

 

1

 

 

Nguyễn Thị Diệu

 

 

1991

 

Kinh

 

Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam   

 

Đảng viên

 

 Đại học sư phạm Giáo dục mầm non  (Chính quy)

Vị trí 2

 

 

2

 

 

 

Lê Đình Dưỡng

 

 

 

1992

 

 

Kinh

Xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

 

Đảng viên

 

Đại học sư phạm Sinh- Kỹ thuật nông nghiệp

(Chính quy)

Vị trí 1

 

 

3

 

Lê Văn Lập

 

 

 1990

 

 

Kinh

 

TT. Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

 

Đảng viên

Cử nhân

 Sư phạm ngữ văn

 (Chính quy)

Vị trí 1

 

 

4

 

 

Lê Thị Huyền Liên

 

 

 

 

1995

 

Kinh

 

 

TT. Thành Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

 

Đoàn viên

Cử nhân

Giáo dục Mầm non

(Chính quy)

Vị trí 1

 

5

 

 

Bùi Thành Nhân

 

 

1995

 

 

Kinh

 

Xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

 

Đảng viên

 

Cử nhân Văn học

(Chính quy)

Vị trí 2

 

 

6

Võ Thị Tuyết Trinh

 

 

 

 

1996

 

Kinh

Phường Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

 

Đảng viên

Cao đẳng Công tác xã hội (Chính quy)  

Vị trí 1

 

 

 

7

 

Dương Thị Hà Vi

 

 

1994

 

Kinh

TT Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Đảng viên

 

 

 

 

Đại học quản lý văn hóa (Chính quy)

Vị trí 1