Thông báo tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành TW Đoàn

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thông báo về việc tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười bốn, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ tám, khoá XI.

Theo đó, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 14, khoá XI được tổ chức vào sáng ngày 06/01/2021 (thứ Tư) tại Nhà khách Thanh Niên, Số 55 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Thành phần tham dự gồm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành công tác tại cơ quan Trung ương Đoàn.

Nội dung: Sơ kết việc triển khai Kết luận về nâng cao vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; Quyết định danh hiệu thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; Thảo luận, cho ý kiến các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ tám, gồm: Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2021; Dự thảo Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 8, khoá XI được tổ chức vào chiều ngày 06/01/2021 (thứ Tư) với hình thức hội nghị trực tuyến với điểm cầu chính tại Trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn (Hà Nội) và điểm cầu các tỉnh, thành.

Thành phần tham dự: Tại điểm cầu Trung ương: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành công tác tại cơ quan Trung ương Đoàn và các bộ, ban, ngành Trung ương; Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; Lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc cơ quan Trung ương Đoàn; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư/Phó Bí thư phụ trách (thường trực) tỉnh, thành đoàn cụm Trung du Bắc bộ, Đồng bằng Sông Hồng, cụm Đoàn trực thuộc.

Tại mỗi điểm cầu tỉnh, thành phố: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư, phó Bí thư phụ trách (thường trực) tỉnh, thành đoàn; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đang công tác tại các tỉnh, thành phố.

Nội dung: Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2020; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; Bộ Tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2021.

Tại các điểm cầu nhánh, đề nghị các tỉnh, thành đoàn phân công cán bộ phụ trách kỹ thuật và khớp nối thông tin về phương án kỹ thuật với đồng chí Phạm Trung Thành, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, số điện thoại: 098.8557986 trước ngày 01/01/2021.

Nguồn tin: wep.ĐTN