Khai mạc lớp tập huấn “Tuyên truyền viên phòng, chống mại dâm cho cán bộ Đoàn cở sở các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ năm 2010”

Sáng nay, ngày 22 tháng 9 năm 2010 tại Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung, Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn “Tuyên truyền viên phòng, chống mại dâm cho cán bộ Đoàn cở sở các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ năm 2010” cho hơn 60 học viên là đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở đến từ các tỉnh, Thành đoàn Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.
Đ/c Trần Quốc Bảo - PGĐ Trung tâm TTN miền Trung phát biểu khai mạc

Trong 3 ngày diễn ra lớp tập huấn, các học viên sẽ được nghe báo cáo thực tế về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trong thời gian qua, kỹ năng tuyên truyền và tư vấn đối với các tuyên truyền viên về phòng chống mại dâm, ma túy, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em;  Nghị quyết liên tịch về phối hợp phòng chống ma túy trong TTN giữa Trung ương Đoàn và Bộ Công an giai đoạn 2010-2015 và kế hoạch của Đoàn thanh niên về phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2010-2015. Ngoài ra các học viên còn được trao đổi phương pháp triển khai xây dựng các mô hình hoạt động phòng chống mại dâm, ma túy tại cộng đồng dân cư, thảo luận nhóm về các vấn đề liên quan đến công tác phòng chống mại dâm, ma túy, công tác giáo dục đối tượng đặc thù đối với tuyên truyền viên là cán bộ Đoàn cơ sở, tham gia vào hoạt động ngoại khóa: Hội thi “Tuyên truyền phòng, chống mại dâm và các tệ nạn xã hội”.

Đ/c Lê Văn Ri - UV Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Giám đốc Trung tâm TTN miền Trung tặng hoa cho các đơn vị

 

Lớp tập huấn được tổ chức sẽ góp phần nâng cao hơn nữa trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy, HIV/AIDS và phòng chống bạo lực gia đình tại cơ sở tại cơ sở.  Lớp tập huấn sẽ bế mạc vào ngày 24 tháng 9 năm 2010.

Tác giả bài viết: Tin, ảnh Phú Bình