Video Dân vũ Việt Nam: Bài hát Yêu đời

Video Dân vũ Việt Nam: Bài hát Yêu đời, bản quyền thuộc về Trung tâm TTN miền Trung

 

Tác giả bài viết: Phú Bình