Bồi dưỡng Bí thư Đoàn cơ sở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ

Từ ngày 05 đến 09/12, tại thành phố Nha Trang, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Lớp bồi dưỡng Bí thư Đoàn cơ sở khu vực Nam Trung Bộ năm 2016. Tham gia lớp bồi dưỡng có 100 học viên là Bí thư Đoàn cơ sở thuộc các tỉnh, thành Đoàn khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.
Thạc sĩ Lê Văn Ri – Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung bồi dưỡng các chuyên đề về xây dựng và hoạt động Đoàn cơ sở cho các Bí thư Đoàn cơ sở.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được học tập các chuyên đề: Công tác xây dựng Đoàn cấp cơ sở; Nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn cơ sở; Nghiệp vụ công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh; Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh niên; Kỹ năng tổ chức và thiết kế các hoạt động tình nguyện; Công tác tham mưu, phối hợp tổ chức các hoạt động của Đoàn cơ sở và hướng dẫn tổ chức đại hội, hội nghị của Đoàn.

Các Bí thư Đoàn cơ sở tham gia lớp bồi dưỡng.

Đây là hoạt động ý nghĩa góp phần nâng cao năng lực đội ngũ Bí thư Đoàn, qua đó nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở.

Ngày 10/12, cũng tại Nha Trang, Đoàn cụm duyên hải Nam Trung Bộ sẽ tổ chức tuyên dương 70 Bí thư Chi đoàn giỏi khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và giao ban công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi Cụm.

Tác giả bài viết: Ngọc Thảo (Tỉnh đoàn Khánh Hòa)