Đăk Lăk: Tình nguyện đến 23 xã khó khăn

Hội LHTN VN tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức ra quân đưa 700 thanh niên tình nguyện về hoạt động tại 41 thôn, buôn của 23 xã khó khăn và xã điểm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng 7, các thanh niên tình nguyện sẽ tham gia xây dựng 39 công trình thanh niên, bê tông hóa 4,5 km đường giao thông nông thôn; triển khai các hoạt động chăm sóc thiếu nhi, mở lớp ôn tập hè, hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho nông dân; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội ở cơ sở; tổ chức các hoạt động từ thiện, xã hội...

Nguồn tin: TNO