Điều lệ Đoàn bám sát thực tiễn

Chiều 21-5, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị góp ý bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn, do Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An chủ trì.

 

Điều lệ Đoàn được sửa đổi dựa trên quan điểm phải giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Đoàn; dự báo được những vấn đề phát sinh trong quá trình vận động, phát triển của tổ chức Đoàn giai đoạn 2012-2017; xác định rõ cơ cấu tổ chức góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; coi trọng chất lượng trong công tác phát triển đoàn viên, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn ngang tầm với yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn mới…

Từ tháng 6-2011 đến nay, Đoàn các cấp đã lấy ý kiến sửa đổi Điều lệ Đoàn tại hàng loạt hội nghị. Tại hội nghị lần này, đại biểu tập trung thảo luận các nội dung: Phân cấp trong hệ thống tổ chức Đoàn; sinh hoạt của đoàn viên; quy định, nguyên tắc, thủ tục, quy trình bầu cử; nhiệm kỳ ĐH Đoàn các cấp… Nhiều ý kiến cho rằng, ĐH Chi đoàn cơ sở, các trường ĐH, CĐ, TCCN tổ chức 5 năm 1 lần thay vì 5 năm 2 lần như hiện nay.

Nguồn tin: TPO