Đồng hành cùng hàng Việt

Ủy ban T.Ư Hội LHTN VN đã triển khai chương trình “Thanh niên VN đồng hành cùng hàng Việt năm 2011”. Chương trình kéo dài đến tháng 12.2011, tập trung hướng đến người tiêu dùng là thanh niên VN trong độ tuổi từ 16-45 trên cả nước.

Theo đó, tổ chức triển lãm, quảng bá sản phẩm, dịch vụ đạt chất lượng cao; biểu dương những doanh nghiệp có sáng kiến cải tiến kỹ thuật để sản xuất những hàng hóa có chất lượng cao, giá thành hạ nhằm khuyến khích thanh niên VN tiêu dùng hàng VN; tổ chức những chuyến bán hàng lưu động về nông thôn với giá cả phù hợp…

Nguồn tin: TNO