Hàng triệu thanh niên được học nghề

Hôm qua (12-9), T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng cục Dạy nghề tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2011-2015.

Chương trình phối hợp nhằm nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề, văn hóa nghề cho thanh niên (TN), tạo nhiều cơ hội cho TN có việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ có tác phong công nghiệp; giúp TN tiếp cận và thụ hưởng chính sách từ các dự án đào tạo nghề...

Trong giai đoạn 2006 - 2010, thông qua chương trình phối hợp đã có 24/36 trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm TN được thụ hưởng chính sách từ dự án Tăng cường năng lực dạy nghề với tổng nguồn vốn 17 tỷ đồng; năm 2010 có 1,74 triệu TN được đào tạo nghề…

Nguồn tin: TPO