Tạp chí thiếu nhi (8-10-2022) - Quảng Nam

Giới thiệu tập thơ "Tuổi thơ màu giấy kính" Tác Giả Lê Văn Ri (Bút danh Lê Nguyên Khôi)

Click vào đường link bên dưới để xem video

https://www.qrt.vn/truyen-hinh/tap-chi-thieu-nhi-8-10-2022/