Tập huấn tuyên truyền cho 70 cán bộ Đoàn cơ sở khu vực Nam Trung bộ

Từ ngày 12/8 đến 15/8/2013, tại TP. Quy Nhơn, Bình Định, Trung ương Đoàn tổ chức lớp Tập huấn tuyên truyền viên phòng chống mại dâm cho hơn 70 cán bộ Đoàn cơ sở thuộc 7 tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ năm 2013.
Tập huấn tuyên truyền cho 70 cán bộ Đoàn cơ sở khu vực Nam Trung bộ
Lớp tập huấn là một trong những hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015 của Chính phủ; nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội khu vực Nam Trung bộ trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, xâm hại tình dục và buôn bán phụ nữ, trẻ em.
 
Trong thời gian diễn ra lớp tập huấn, các học viên sẽ được nghe báo cáo nhiều nội dung thiết thực liên quan đến công tác phòng chống ma túy; phòng chống nạn mại dâm, xâm hại tình dục và buôn bán người như: Thực trạng về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, xâm hại tình dục và buôn bán phụ nữ, trẻ em trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới; triển khai chương trình hành động phòng chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015; Nghị quyết Liên tịch 03 giữa Trung ương Đoàn và Bộ Công an về phối hợp hành động phòng chống ma túy trong TTN hiện nay. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn các kỹ năng tuyên truyền, tư vấn về phòng, chống mại dâm và tham gia vào nhiều hoạt động giao lưu, ngoại khóa bổ ích khác. Đồng thời, là dịp để đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở gặp gỡ, trao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng công tác, qua đó góp phần định hướng xây dựng lối sống, nếp sống lành mạnh cho TTN và cán bộ Đoàn - Hội các cấp.

Nguồn tin: Web ĐTN