Một số hình ảnh hoạt động khóa đào tạo,bồi dưỡng kỹ năng Dẫn chương trình (MC) năm 2013

 

Giao lưu với MC Duy Hòa - Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Đà Nẵng

Giao lưu với Đạo diễn Nguyễn Bá Lân - Giám đốc hãng phim tại Đà Nẵng

Tự tin thực hành các nội dung mà BTC đưa ra

Kết thúc khóa đào tạo BTC trao giấy chứng nhận cho học viên

Nguồn tin: BTC