Video Dân vũ Việt Nam - Bài hát: Tuổi trẻ niềm tin và ước mơ

Video Dân vũ Việt Nam: Bài hát Tuổi trẻ niềm tin và ước mơ, bản quyền thuộc về Trung tâm TTN miền Trung

Nguồn tin: Phú Bình