Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung
Địa chỉ: 226 Huỳnh Thúc Kháng - Tam Kỳ - Quảng Nam - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 05103.812.110 - 812.254
Website : www.trungtamttnmientrung.vn