Thông báo tuyển học viên tham gia chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho giáo viên được cử làm Tổng phụ trách đội trong trường phổ thông

TRUNG TÂM TTN MIỀN TRUNG THÔNG BÁO